Fasad-, fönster- och balkongsaneringar

Rådhusgatan 7

Fasadsanering 2019

Handelsesplanaden 14

Fasadsanering 2019

Hartman-huset

Fasad och taksanering i två olika skeden under år 2016 och 2017.

Kristinestads kyrka

Kyrkan sanerades totalt 2016.

Årets fasadprojekt i Finland

Total fasadrenovering 2012, Kyrkoesplanaden 9. Detta projekt fick också en hedersutnämning.

Bondegården, Handelsesplanaden 16

Fullständig sanering av husen år 2011. Alla fönster, balkonger, ytor, gården, vattenrören osv.

Eden, Strandgatan 10

År 2008 omrappades och målades fasaden, balkongerna reparerades samt nya balkonger byggdes, plåttaket förnyades samt plåt på skorstenarna.

Korsholms kyrka

Fasadsanering år 2005, gårdsbyggnadernas fasader år 2007.

Byggnader på nedre torget

VRK har år 2020 renoverat Andelsbankens lokaler och 2018 byggt en ny Espen köpcentrum till nedre torget. I Unitas (Nordea) byggnaden har man dock gjort mycket före det bla ventilationen, och kylning, vind, hissar och fasaden (2006-2013).

Wasaborg

Omrappning och målning av fasaden inklusive balkongerna på innergården samt plåttakets målning.