VI VILL ERBJUDA

KVALITET
FÖRTROENDE
PÅLITLIGHET
FLEXIBILITET

Färdiga projekt

Företagets storlek, yrkesskicklighet och flexibilitet ger möjlighet att förverkliga små som stora och ibland tekniskt utmanande och tidsmässigt krävande projekt, som t ex fasader, kyrkor, rörsaneringar, inredningsarbeten i affärscentra, butiker, apotek och restauranger.

Gerby motionstrappa

2020

Handelsesplanaden 14

Fasadsanering 2019

Rådhusgatan 7

Fasadsanering 2019

Gamla Vasa Sjukhus, daghemmets förändring

Projektet blev färdigt augusti 2019.

Öjberget springtrappa

Projektet blev färdigt augusti 2019. 

Scandic, 17 nya hotellrum

Gamla kontorsrum förvandlades till hotellrum på övren våningen. Projektet blev färdigt april 2019.

Köpcentret Espen 

En strålande fin ny köpcentrum öppnades i slutet av 2018. VRK vad huvudentreprenör i projektet.

Skolhusgatan 52

På hösten 2018 gjordes en vattenledningssanering i bolaget. I samband med det förnyades källaren och allmänna utrymmen.

Salvares boendehem

Ett fint boendehem blev färdig augusti 2018 till Karparö.

Nyproduktion

Sedan år 1997 har företaget haft en egen småhusproduktion. Sist byggdes 4 parhus till Sundom.

Kristinestads kyrka

Kyrkan sanerades totalt 2016.

Hartman huset

Fasad och taksanering i två olika skeden under år 2016 och 2017.

Byggnader på nedre torget

VRK har just byggt en ny Espen köpcentrum till nedre torget. I Unitas (Nordea) byggnaden har man dock gjort mycket före det bla ventilationen, och kylning, vind, hissar och fasaden (2006-2013).

Universitets bommulshuset

Renovering till kontorsutrymmen. Husets ålder skulle beaktas vid val av tillvägagångssätt och material.

Vasa flygfält, Finavia

Åren 2012-2013 genomfördes en totalsanering av utrymmena för passagerare, cirka 1400 m2.

Årets fasadprojekt i Finland

Total fasadrenovering 2012, Kyrkoesplanaden 9. Detta projekt fick också en hedersutnämning.

Bondegården, Handelsesplanaden 16

Fullständig sanering av husen år 2011. Alla fönster, balkonger, ytor, gården, vattenrören osv.

Ämbetshuset Ebba Brahe, Jakobstad

2010-2011 byggdes 6883 m2 och ca 200 rum. Magistraten, rättsväsendet och polisen får plats i komplexet.

Eden, Strandgatan 10

År 2008 omrappades och målades fasaden, balkongerna reparerades samt nya balkonger byggdes, plåttaket förnyades samt plåt på skorstenarna.

Korsholms kyrka

Fasadsanering år 2005, gårdsbyggnadernas fasader år 2007.

Wasaborg

Omrappning och målning av fasaden inklusive balkongerna på innergården samt plåttakets målning. 

Kyrkor

Bergö kyrka fick en grundlig renovering år 2002.

Rewell Center

I Rewell Center har VRK gjort mycket under åren. Senast en miljöförändring år 2018. Totalsanering med rulltrappor och hiss gjordes 2003. Man har också inrätt många butiker, restaurang Sky och hotel Vaakuna.

Olika projekt till kunderna

Tex ett stort arkitektplanerat hus med unika lösningar och material i Korsholm.

VI VILL ERBJUDA

kvalitet, förtroende, pålitlighet och flexibilitet genom
– ärlighet och rätta principer
– god betjäning och nöjda kunder
– god vi-anda på arbetsplatserna
– att förbättra personalens kunskaper och yrkesskicklighet
– goda relationer på alla nivåer
– att göra vårt bästa