Integritetspolicy

Vi presenterar följande integritetspolicy i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). En så länge har vi dokumenten bara på finska.

Integritetspolicy kund.

Integritetspolicy leverantör.

Integritetspolicy arbetssökande.