Just nu på gång

Levonsgatan 23-25 rörremont

IF kontor

Bockgatan husrenovering

Espesso House | Rewell Center

Gamla Omena Hotellet. Ändringsarbeten till bostäder.

Nybygge Västervik.

Egnahemshus i Västervik, grundsanering

Nybygge parhus, Norra Vallgrund

Olika byggnadsarbeten görs regelbundet i butiker

Här har vi målat en del av väggen till grå