Just nu på gång

Kyrkoesplanaden 20 – rörsanering

Ändring av daghem, Gamla Vasa

Handelsesplanaden 32 – rörsanering

Rådhusgatan 7, fasadsanering

Läs mera

Handelsesplanaden 14, fasadsanering

Lue lisää

Levoninkatu 21, rörsanering

Kvadraten – nybygge