Rörsaneringar, badrum och kök

Rörsaneringar

VRK har utfört rörremonter sedan slutet av 1990-talet.
Under senare år har rörsaneringar utförts i cirka fem höghus och i cirka 200 lägenheter per år.

Badrumsremont

Ofta görs badrumsremont i lägenheterna i samband med rörsaneringen i bolaget. På hösten 2018 gjordes en vattenledningssanering på Skolhusgatan 52. I samband med det förnyades källaren och allmänna utrymmen samt flera badrum i bolaget.

Köksremont

Köksremonter görs till företag och individer med yrkeskicklighet och kvalité.